fbpx
Navigation Menu+

Vadehavet – en del af Verdensarven

KONTAKT NU

Vadehavet og Verdensarven

I juni 2014 blev det danske Vadehav optaget på Verdensarvslisten. Det tyske og hollandske Vadehav var allerede optaget, så det var en formsag. Verdensarven er baseret på UNESCO’s Verdensarvskonvention fra 1972, der har til formål at bevare enestående natur- og kulturarv for kommende generationer. I alt er der udpeget lidt over 1000 steder i verden.

Vadehavet er nu en del af verdensarven, fordi Vadehavet er verdens største sammenhængende tidevandsområde, hvor landskabet med en perlerække af øer er enestående. Områdets geologiske og dynamiske processer udgør et unikt økosystem med stor biologisk mangfoldighed.

Mette Jeg er vokset op ved Vadehavet. I min barndom har jeg leget på skrænterne ved Marbæk, sejlet og svømmet i Ho Bugt og på Skallingen. Jeg har set stormfloder komme og gå, jeg har fulgt sælerne ligge og slikke sol på bankerne, jeg har cyklet på Fanø, boet på Fanø, besøgt venner på Fanø. Hele året er der gæster ved Vadehavet. Der er på en gang smukt og blidt og vildt og farligt. Der er sandstrande, der er dyreliv og lune aftener og nætter. Der er kolde barske vintre, tidevand og stormfloder.

Den danske vadehavskyst stækker sig fra Blåvandshug i nord og 500 kilometer sydpå til byen Den Helder i Holland.

 

Klaus Melbye, ledervadehav1en af Vadehavscenteret siger, at selvom landskabet kan virke monotont, så er det i virkeligheden et landskab i evig forandring, hvor tidevand og stormfloder konstant ændrer på landskabets form, og på livsbetingelserne for de millioner af bunddyr, fisk og fugle og havpattedyr, der lever i området. Adskillelsen mellem naturen og kulturlandskabet er markant med havdigerne, der strækker sig langs kysten.

Den Østatlantiske Trækvej

Vadehavet ligger på en af verdens otte ruter for trækfugle, den hedder den Den Østatlantiske Trækvej. Den strækker sig fra Sibiriens Nordkyst over Svalbard, Island, Nordgrønland og det Nordøstlige Canada til det sydligste Afrika.

Trækfuglene krydser på deres mange rejser forskellige landskaber. De følger blandt andet kystlinjerne, men navigerer også efter stjerner, kendemærker i landskabet og deres indre GPS. De fleste trækfugle flyver i flok. For trækfugle er at rejse ensbetydende med at overleve.

Tidevand

Tidevandet trækker sig tilbage to gange på 25 timer og tørlægger op mod 60% af havbunden. Ved lavvande kommer en variation af tidevandsflader til syne. Vaderne huser mange livsformer som Kiselalger, sandorme, snegle og muslinger, der er føde for fugle, fisk og krebsdyr. Øverst i fødekæden finder vi marsvin, spættet sæl og Gråsæl.

Stillehavsøsters

Fra diget ved Vester Vedsted kan man se en lang sort stribe mellem fastlandet og Mandø. Det er en af Vadehavets allerstørste østersbanker. Den er 1,2 kilometer. I 1980’erne var det en muslingebanke, men nu er det hovedsaligt østers og meget få muslinger. Bankerne ligger ofte langt fra land, og af sikkerhedsgrunde bør man aldrig gå ud alene.verdens_stoerste

De østers der i dag findes i Vadehavet er stillehavsøsters. De blev hentet til Vadehavet, efter at den europæiske østers i starten af 1900-tallet forsvandt fra Vadehavet.

Stillehavsøsters i Vadehavet vokser mellem to til seks centimeter på en vækstsæson.

På billedet ser du Claus Melbye med verdens største østers på 32 cm.

 

 

En tur til østersbankerne er en af Vadehavets helt store oplevelser. Her oplever du Vadehavets store vidder, tidevandet og de store flokke af trækfugle. Østerssæsonen går i årets kolde måneder fra oktober til april. Se den lille film, da vi var med på Vadehavscentrerets nytårsøsterssafari i december 2016.

Læs mere om de andre verdensarvssteder i Danmark og tag med på turen rundt til verdensarvsstederne

Kilde: Nationalpark Vadehavet – natur i verdensklasse

Skrevet af Mette Tornval

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så holder vi dig opdateret med nyt og gammelt i København, samt nye ture og aktiviteter.

Vi sender nyhedsbrev hver anden måned.

Tak for din tilmelding. Husk at klikke på linket i bekræftelsesmailen du modtager om lidt.

Share This