fbpx
Navigation Menu+

Demokratiet længe leve!

KONTAKT NU

I dag fejrer vi demokratiet

Grundlovsdag d. 5. juni fejrer vi, at alle over 18 kan stemme – inklusive folkehold, fruentimmere og fattige. Guldæblerne springer i Caritasspringvandet på Gammeltorv, og Christiansborg hejser flagene i ære for de demokratiske værdier, som især udspiller sig bag slottets grå mure. Siden 1167 har der været et slot på grunden, der skulle beskytte København. Det er over 850 års Danmarkshistorie på ét sted, der byder på både nedrivninger, brande og kærlighedsaffærer. I dag tænker man måske mest på Christiansborg som hjemsted for politikere, men demokratiet er faktisk en af de sidst tilkommende på stedet.

Slotsholmen

Har du overvejet, at Christiansborg ligger på en ø omkranset af en kanal? I 1160erne bygger Absalon, en fæstning på Slotsholmen, så han kan beskytte byen mod angreb. Borgen bliver revet ned, og ovenpå bygger man Københavns Slot, hvor de danske konger bor fra sidste halvdel af 1400-tallet. Københavns slot står i ca. 300 år og bliver på den tid både bygget om og får flere tilbygninger. Blandt andre et stort 5-etagers fangetårn med et blytag i blålige farver, nemlig Blåtårn. Da Christian IV’s datter Leonora Christina bliver anklaget for landsforræderi sammen med sin mand Corfitz Ulfeldt, kommer hun til at sidde i Blåtårn. Husk, næste gang du går på Gråbrødre Torv at kigge på stenmindepladen, der er lagt på torvet efter den skamstøtte, man satte op i 1660’erne. Her kunne folk spytte på støtten ved tanken om Ulfeldts forræderi af Danmark.

De mange brande

I 1660 bliver kongen enevældig, og derfor er Københavns slot ikke længere stor og prægtig nok. Nej, der skal bygges et nyt, kæmpe slot, der viser kongens storhed og magt. Christian VI river derfor det gamle slot ned og begynder at bygge et nyt slot i 1733 og i 1740 flytter de første ind på Christiansborg, som er den tids største i Nordeuropa med 348 sale, et hof på 1000 mennesker, ridebane, hofteater og slotskirke.

Det er også her Danmarkshistoriens vel nok mest berømte kærlighedsaffære mellem Christian VII’s kone, dronning Caroline Mathilde, og kongens livlæge, Johan Struensee sker.  Det første Christiansborg står kun i 50 år, før en voldsom brand ødelægger det prægtige slot i 1794. Derfor flytter kongefamilien til Amalienborg.
Da vi i 1849 får vores første Grundlov, får vi samtidig en Rigsdag med både Landsting og Folketing, som flytter ind på Christiansborg, hvor Frederik VII bor. Meget er sket siden den første udgave – blandt andet at alle over 18 må stemme, Landstinget er nedlagt, og indførelse af negativ parlamentarisme hvor regeringen ikke må have flertallet imod sig. Den Grundlov, vi i dag fejrer, er nummer tre i rækken og er fra 5. juni 1953.

Christiansborg brænder igen i 1884. Herman Bang er på pletten og beskriver branden sådan her:

Den uendelige Knitren af Ilden lyder ligesom Geværsalver. Man render allerede imellem hinanden for at redde de sindsvageste Ting. Jeg styrtede op i Malerisamlingen. Ved Vinduerne er Ilden saa stærk, at Haaret kan svides. Lyset udefra er det eneste Lys over Galleriet. Folk storme ud og ind, man river Malerierne ud fra Væggen og kaste dem paa Gulvet for at sønderbryde Rammerne
[… ]

Mens jeg har skrevet, har jeg hørt den fjerne Susen af Ilden -Ruderne fløi splintrede ind, da man sprængte Kirkeporten. Jeg har skrevet med dette Baal evindelig for mine Øine, med et Hav af Gnister ned over det Hus, hvori der skrives. Nu staar af Kongeborgen kun de tunge Mure med de hundrede Vinduer som luende Øine. Og det minder forfærdeligt om et Kyklophus, bygget af en Jætte, der lyser sin Kæmpe-Storstue op med et skrækkeligt Baal.
Dagen, der kommer, vil vise en forkullet, takket Ruin. Det var Kristiansborg.

Rigsdagen flytter ned i de lokaler, som i dag huset Østre Landsret.
Det Christiansborg, vi ser på i dag, er fra 1928 og er tegnet af Thorvald Jørgensen. Han får granitsten fra alle landets gamle kommuner og Grønland ind i det nederste af murværket. Da det står færdig, er det stadig meningen, at kongefamilien skal flytte ind på slottet sammen med politikerne, men i 1920 beslutter Christian X at han vil blive på Amalienborg.

Hofteateret

Hofteateret  og staldene står tilbage tilbage fra det første Christiansborg, Christian IV’s Provianthus og ridebanen står stadig og minder os om den store historie, som emmer på Slotsholmen. Hofteateret er Danmarks ældste teaterrum og bruges stadig. Onsdag d. 13. juni fra 12-22 kan du blandt andet opleve ’Interpretations’, som er en satelitudstilling under Copenhagen Photo Festival, hvor der fortolkes på portrætfotografier af blandt andre Nikolaj Hübbe og Bent Fabricius Bjerre. Samtidig spiller DJ Minna Grooss, så du kan nye aftensolen på den store balkon med udsigt over Christiansborg Ridebane og mærke de historiske vingesus. Se mere om arrangementet her:

Vil du høre mere om Christiansborg, kongelige intriger eller seje kvinder i dansk historie og politik, så book en byvandring, hvor vi viser dig et København, du ikke kender til. https://www.koebenhavnerture.dk/vaelg-en-tur/

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så holder vi dig opdateret med nyt og gammelt i København, samt nye ture og aktiviteter.

Vi sender nyhedsbrev hver anden måned.

Tak for din tilmelding. Husk at klikke på linket i bekræftelsesmailen du modtager om lidt.

Share This